Varia

Gezangen tijdens de priestercommunie

Psalm 33, volledige tekst met streepjes

Smaakt en ziet, verzen uit Psalm 33

Voor de Moeder Gods

Wij hebben geen andere hulp

O lieve vrouwe, reine maagd (Agni Parthene)

In de Grote Vasten

Open voor mij de poorten van de boete, toon 8 en toon 6

Bisschoppelijke liturgie

Ton despotin

De tekst betekent: "Onze gebieder en aartspriester, Heer, bescherm; nog vele jaren, gebieder."