Voorvasten

Psalm 136, "Aan de stromen van Babylon"