Huwelijk

Huwelijksdienst, volledige tekst

Refreinen bij de verzen "Eer aan U, onze God, eer aan U"

Ik zal de Kelk des Heils nemen, stichiertoon 8

Verheug u, Jesaja, toon 5

Heilige martelaren, gij hebt heerlijk gestreden, toon 7

Eer aan U, o Christus God, toon 7