Huwelijk

Huwelijk.pdf Volledige huwelijksdienst (tekst) (september 2010)

HuwelijkRefreinen.pdf Refreinen bij de verzen "Eer aan U, onze God, eer aan U" (mei 2014)

Tropaar-IkZalDeKelk.pdf Tropaar toon 8 "Ik zal de Kelk des Heils nemen" (september 2010)

Tropaar-VerheugUJesaja.pdf Tropaar toon 5 "Verheug u, Jesaja" (september 2010)

Tropaar-HeiligeMartelaren.pdf Tropaar toon 7 "Heilige martelaren, gij hebt heerlijk gestreden" (september 2010)

Tropaar-EerAanU.pdf Tropaar toon 7 "Eer aan U, o Christus God" (september 2010)