Pinksteren

Prijslied

Kanon

Kanon, geheel

Afzonderlijke bestanden hieronder. Het kan zijn dat kleine fouten daarin nog niet verbeterd zijn.

1e Irmos: Farao en zijn wagens werden bedekt door de golven

3e Irmos: Blijf in Jeruzalem totdat gij vanuit den hoge

4e Irmos: Toen de profeet van Uw komst heeft vernomen

5e irmos: Vervuld van Uw vrees, o Heer

6e irmos: Wij gaan ten onder in de zorgen van het leven

7e irmos: De vurige oven werd voor de vrome jongelingen koel als dauw

8e irmos: Zoals het brandende braambos op de Sinaï

9e irmos: Als ongerepte hebt gij in uw schoot gedragen

9e irmos van de 2e kanon: Verheug u, gij koningin

Communievers

Communievers: Uw Goede Geest geleide mij in een effen land (Nederlands en Slavisch)

Voor de 2e Vespers

Groot Prokimen: Wie is een god groot als onze God