Pasen

Paastropaar, 3 verschillende versies in het Nederlands, 4-stemmige zetting

Paasstichieren

"Dat God opsta..."

Voor Pasen, zonder onderbreking

Voor de paastijd met plaats voor ingevoegde stichieren

Paaskanon

1e Irmos: Dit is de Opstandingsdag

3e Irmos: Komt, laat ons drinken een nieuwe drank

4e Irmos: Laat nu op de Goddelijke wacht

5e Irmos: Laat ons opstaan zeer vroeg in de morgen

6e Irmos: Tot in het diepste der aarde zijt Gij afgedaald

7e irmos: Hij die de jongelingen uit de oven heeft gered

8e irmos: Dit is de uitverkoren en heilige dag

Megalynarion: De Engel heeft geroepen (trio-zetting)

9e Irmos Word licht, word licht, o gij nieuw Jerusalem

Voor de 2e Vespers

Stichen van Heer, ik roep, toon 2

Groot Prokimen: Wie is een god, groot als onze God

Apostichen, toon 2