Pasen

Paastropaar

"Christus is opgestaan uit de doden..."

Pasen-Tropaar.pdf 3 verschillende versies in het Nederlands, 4-stemmige zetting (juli 2008)

Paasstichieren

"Dat God opsta..."

Pasen-Paasstichieren-v2.pdfVersie voor Pasen, zonder onderbreking (juli 2008)

Pentekostarion-Paasstichieren- v2.pdfVersie voor de paastijd met plaats voor ingevoegde stichieren (juli 2008)

Paaskanon

Pasen-Irmos-1.pdf1e irmos "Dit is de Opstandingsdag" (juli 2008)

Pasen-Irmos-3.pdf3e irmos "Komt, laat ons drinken een nieuwe drank" (juli 2008)

Pasen-Irmos-4.pdf4e irmos "Laat nu op de Goddelijke wacht" (juli 2008)

Pasen-Irmos-5.pdf5e irmos "Laat ons opstaan zeer vroeg in de morgen" (juli 2008)

Pasen-Irmos-6.pdf6e irmos "Tot in het diepste der aarde zijt Gij afgedaald" (juli 2008)

Pasen-Irmos-7.pdf7e irmos "Hij die de jongelingen uit de oven heeft gered" (juli 2008)

Pasen-Irmos-8.pdf8e irmos "Dit is de uitverkoren en heilige dag" (juli 2008)

Pasen-Megalynarion.pdfMegalynarion "De Engel heeft geroepen", trio-zetting (juli 2008)

Pasen-Irmos-9.pdf9e irmos "Word licht, word licht, o gij nieuw Jerusalem" (juli 2008)

Voor de 2e Vespers

Pasen-HeerIkRoep-2eVespers.pdf Stichen van Heer, ik roep (toon 2) (april 2009)

Prokimen-Groot.pdf Groot Prokimen, "Wie is een God..." (juni 2008)

Pasen-Apostichen-2eVespers.pdf Apostichen (toon 2) (april 2009)