Vespers

Psalm 103

Psalm103.pdf (mei 2008)

1e kathisma

"Welzalig is de mens..."

Kathisma-I-mb.pdf (melodie boven) (juli 2008)

Kathisma-I-mm.pdf (melodie midden) (juli 2008)

Heer, ik roep

HeerIkRoep-t4.pdf Toon 4, vierstemmige zetting (juli 2008)

Vesperhymne

Vesperhymne-A.pdf "Jezus Christus, lieflijk licht" (juli 2008)

Vesperhymne-B.pdf "Vreugdevol licht van de heilige Heerlijkheid", podoben toon 2, geharmoniseerd door aartsbisschop Jonathan (juli 2008)

Lofzang van Simeon

Simeons-Lofzang-T6.pdf Stichiertoon 6, uitgeschreven, melodie in het midden (oktober 2008)

Simeons-Lofzang-4st.pdf Lvovsky, 4-stemmige zetting (juni 2008)

Simeons-Lofzang-6st.pdf Lvovsky, dezelfde zetting voor 6 stemmen (juni 2008)

Theotokion

TheotokionV.pdf "Verheug u, maagd die God gebaard hebt" (mei 2010)