Vespers

Psalm 103

Psalm103.pdf

1e kathisma

Welzalig is de mens, melodie boven

Welzalig is de mens, melodie midden

Heer, ik roep

Toon 4, vierstemmige zetting

Vesperhymne

Jezus Christus, lieflijk licht

Vreugdevol licht van de heilige Heerlijkheid, podoben toon 2, geharmoniseerd door aartsbisschop Jonathan

Lofzang van Simeon

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar gaan, stichiertoon 6, melodie in het midden
(als je deze gebruikt, wil je mij (irina@petrusenpaulus.eu) dan even mailen? dan maak ik er een zonder de hinderlijke foutjes)

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar gaan, Lvovsky, 4-stemmige zetting

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar gaan, Lvovsky, dezelfde zetting voor 6 stemmen

Theotokion

Verheug u, maagd die God gebaard hebt