Palmzondag - Intocht des Heren in Jeruzalem

Prokimen

Gezegend Hij Die komt (toon 4)