25 december - Kerstmis - Geboorte des Heren

Koninklijke Uren

Kerst-KoninklijkeUren.pdf Volledige koorversie (december 2008)

Kerst-KoninklijkeUrenPR.pdf Tekstuitgave voor de priester (december 2008)

Kersttropaar

kersttropaar-toon4.pdf Eenvoudige melodie, 1-, 2- en 3-stemmig (oktober 2007)

kersttropaar-grieks.pdf Griekse "huppelige" toon 4 in vierstemmige zetting (oktober 2007)

Kerst-DeHeerIsGod.pdf "De Heer is God" in deze toon 4 (oktober 2007)

Kerstkondak

Kerst-Kondak.pdf "De maagd baart heden Hem", bewerkte zetting (december 2008)

1e litiestichier

KerstLitieStichier.pdf "Laat hemel en aarde..." (Alemanov) (oktober 2007)

Kanon

Kerst-Irmos-1.pdf 1e Irmos, "Christus is geboren, prijst Hem, gij volkeren" (december 2008)

Kerst-Irmos-3.pdf 3e Irmos, "Voor alle eeuwen" (december 2008)

Kerst-Irmos-4.pdf 4e Irmos, "Gij zijt het rijsje dat is opgebloeid" (december 2008)

Kerst-Irmos-5.pdf 5e Irmos, "God van vrede" (december 2008)

Kerst-Irmos-6.pdf 6e Irmos, "Zoals Jona gevangen was" (december 2008)

Kerst-Irmos-7.pdf 7e Irmos, "De vrome jongelingen verachtten het boze bevel" (december 2008)

Kerst-Irmos-8.pdf 8e Irmos, "De vurige oven was koel als de dauw" (december 2008)

Kerst-Irmos-9.pdf 9e Irmos, "Het onbekend geheim hebben wij aanschouwd" (december 2008)

Kerst-Ode-9.pdf 9e Ode, "Mijne ziel maakt groot" (9e Irmos met megalynaria) (december 2008)

Exapostilarion

Kerst-Exapostilarion.pdf "Vanuit de hoge hemelen" (december 2008)

Antifonen

Kerst-Antifoon1.pdf 1e Antifoon, "U wil ik belijden, Heer" (december 2008)

Kerst-Antifoon2.pdf 2e Antifoon, "Gelukkig de mens die de Heer vreest" (december 2008)

Communievers

Kerst-Communievers.pdf "De Heer heeft verlossing aan Zijn volk gezonden" (december 2008)