25 december - Kerstmis - Geboorte des Heren

Koninklijke Uren

Koorversie

Tekstuitgave voor de priester

Tropaar en kondak

Kersttropaar, toon 4, 1-, 2- en 3-stemmig

Kersttropaar, "huppelige" Griekse toon 4, 4-stemmig

De Heer is God, Griekse toon 4

Kerstkondak, De maagd baart heden Hem

Litie

1e litiestichier, Laat hemel en aarde...

Metten

Prokimen: Voor de morgenster heb Ik u voortgebracht (toon 4)

Slotlied van het Evangelie

Kanon

1e Irmos: Christus is geboren, prijst Hem, gij volkeren

3e Irmos: Voor alle eeuwen

4e Irmos: Gij zijt het rijsje dat is opgebloeid

5e Irmos: God van vrede

6e Irmos: Zoals Jona gevangen was

7e Irmos: De vrome jongelingen verachtten het boze bevel

8e Irmos: De vurige oven was koel als de dauw

9e Irmos: Het onbekend geheim hebben wij aanschouwd

9e Ode: Mijne ziel maakt groot (9e Irmos met megalynaria)

Exapostilarion

Vanuit de hoge hemelen

Goddelijke Liturgie

Antifonen

1e Antifoon: U wil ik belijden, Heer

2e Antifoon: Gelukkig de mens die de Heer vreest

Prokimen

De gehele aarde buigt zich neer voor U (toon 8)

Communievers

De Heer heeft verlossing aan Zijn volk gezonden