9 september - Geboorte van de Moeder Gods

Kanon

1e Irmos: Mijn mond wil ik openen

3e Irmos: O Moeder Gods, gij levende en onuitputtelijke bron

4e Irmos: Hij, Die in heerlijkheid zetelt

5e Irmos: Het heelal stond verbaasd om uw Godgeschonken heerlijkheid

6e Irmos: Laat ons, het volk van God, samenkomen met handgeklap

7e Irmos: De van God vervulde jongelingen

8e Irmos: De schuldloze jongelingen in de vuuroven

Megalynarion: Verhef, mijne ziel, met blijde zang

9e Irmos: Laat alle aardgeborenen dansen