9 september - Geboorte van de Moeder Gods

Kanon

MGG-Irmos-1.pdf 1e irmos "Mijn mond wil ik openen" (april 2010)

MGG-Irmos-3.pdf 3e irmos "O Moeder Gods, gij levende en onuitputtelijke bron" (april 2010)

MGG-Irmos-4.pdf 4e irmos "Hij, Die in heerlijkheid zetelt" (april 2010)

MGG-Irmos-5.pdf 5e irmos "Het heelal stond verbaasd om uw Godgeschonken heerlijkheid" (april 2010)

MGG-Irmos-6.pdf 6e irmos "Laat ons, het volk van God, samenkomen met handgeklap" (april 2010)

MGG-Irmos-7.pdf 7e irmos "De van God vervulde jongelingen" (april 2010)

MGG-Irmos-8.pdf 8e irmos "De schuldloze jongelingen in de vuuroven" (april 2010)

MGG-Megalynarion.pdf Megalynarion "Verhef, mijne ziel, met blijde zang" (april 2010)

MGG-Irmos-9.pdf 9e irmos "Laat alle aardgeborenen dansen" (april 2010)