15 augustus - Ontslapen van de Moeder Gods

Kanon

MGO-Irmos-1.pdf 1e irmos "Mijn mond wil ik openen" (april 2010)

MGO-Irmos-3.pdf 3e irmos "O Moeder Gods, gij levende en onuitputtelijke bron" (april 2010)

MGO-Irmos-4.pdf 4e irmos "Toen de profeet Habakuk Gods ondoorgrondelijk besluit aanschouwde" (april 2010)

MGO-Irmos-5.pdf 5e irmos "Het heelal stond verbaasd bij uw roemrijk ontslapen" (april 2010)

MGO-Irmos-6.pdf 6e irmos "Laat ons, het volk van God, samenkomen met handgeklap" (april 2010)

MGO-Irmos-7.pdf 7e irmos "De van God vervulde jongelingen" (april 2010)

MGO-Irmos-8.pdf 8e irmos "De schuldloze jongelingen in de vuuroven" (april 2010)

MGO-Megalynarion.pdf Megalynarion "Engelen die het ontslapen van de maagd aanschouwden" (april 2010)

MGO-Irmos-9.pdf 9e irmos "Laat alle aardgeborenen dansen" (april 2010)