15 augustus - Ontslapen van de Moeder Gods

Prokimen van de metten, toon 4: Ik zal Uw Naam belijden

Prijslied en psalmverzen bij het prijslied

Kanon

1e Irmos: Mijn mond wil ik openen

3e Irmos: O Moeder Gods, gij levende en onuitputtelijke bron

4e Irmos: Toen de profeet Habakuk Gods ondoorgrondelijk besluit aanschouwde

5e Irmos: Het heelal stond verbaasd bij uw roemrijk ontslapen

6e Irmos: Laat ons, het volk van God, samenkomen met handgeklap

7e Irmos: De van God vervulde jongelingen

8e Irmos: De schuldloze jongelingen in de vuuroven

Megalynarion: Engelen die het ontslapen van de maagd aanschouwden

9e Irmos: Laat alle aardgeborenen dansen