29 juni - H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus

Prijslied: Wij verheerlijken, wij verheerlijken u

Kanon

1e Irmos: Niemand is aan U gelijk, hoogverheven Heer

3e Irmos: Wij vertrouwen niet op rijkdom

4e Irmos: Hij is onze God, Die vlees heeft aangenomen uit de Maagd

5e Irmos: Gij, Heer, hebt ons tot Uw uitverkoren volk gemaakt

6e Irmos: Toen Jona drie dagen in de buik van het zeemonster verbleef

7e Irmos: O Woord, Dat in den beginne en voor eeuwig

8e Irmos: Gij Die het heelal in stand houdt door Uw onzegbare kracht

9e Irmos: Bruid, die boven alles heerlijk zijt