29 juni - H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus

Prijslied

PetrusPaulusPrijslied.pdf "Wij verheerlijken, wij verheerlijken u" (juni 2008)

Kanon

PetrusPaulusIrmos-1.pdf1e irmos "Niemand is aan U gelijk, hoogverheven Heer" (juni 2008)

PetrusPaulusIrmos-3.pdf3e irmos "Wij vertrouwen niet op rijkdom" (juni 2008)

PetrusPaulusIrmos-4.pdf4e irmos "Hij is onze God, die vlees heeft aangenomen uit de Maagd" (juni 2008)

PetrusPaulusIrmos-5.pdf5e irmos "Gij, Heer, hebt ons tot Uw uitverkoren volk gemaakt" (juni 2008)

PetrusPaulusIrmos-6.pdf6e irmos "Toen Jezus drie dagen in de buik van het zeemonster verbleef" (juni 2008)

PetrusPaulusIrmos-7.pdf7e irmos "O Woord, dat in den beginne en voor eeuwig" (juni 2008)

PetrusPaulusIrmos-8.pdf8e irmos "Gij Die het heelal in stand houdt door Uw onzegbare kracht" (juni 2008)

PetrusPaulusIrmos-9.pdf9e irmos "Bruid, die boven alles heerlijk zijt" (juni 2008)