6 januari - Theofanie

Kanon

Theofanie-Irmos-1.pdf1e irmos "De afgrond der zee werd door de Heer ontsloten" (juli 2008)

Theofanie-Irmos-3.pdf3e irmos "De Heer Die kracht verleent aan onze koningen" (juli 2008)

Theofanie-Irmos-4.pdf4e irmos "Uw stem heb ik gehoord, o Heer" (juli 2008)

Theofanie-Irmos-5.pdf5e irmos "Jezus, de Oorsprong van het leven" (juli 2008)

Theofanie-Irmos-6.pdf6e irmos "De stem van het Woord, drager van het Licht" (juli 2008)

Theofanie-Irmos-7.pdf7e irmos "De vrome jongelingen in de vuuroven" (juli 2008)

Theofanie-Irmos-8.pdf8e irmos "Een onvatbaar mysterie werd reeds geprofeteerd" (juli 2008)

Theofanie-Irmos-9.pdf9e irmos "Geen tong vermag u naar waarde te prijzen" (juli 2008)

Prokimena

Theofanie-Prokimen-T4-Liturgie.pdf Prokimen voor de Liturgie, toon 4 "Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren" (juli 2008)

Theofanie-Prokimen-T3- Waterwijding.pdfProkimen voor de Grote Waterwijding, toon 3 "De Heer is mijn licht en mijn Heiland" (juli 2008)

Stichieren

Theofanie-ProcessieStichieren-Grote-Waterwijding.pdf Processiestichieren voor de Grote Waterwijding, toon 8 "De stem des Heren roept over de wateren" (juli 2008)