Goddelijke Liturgie

Eniggeboren Zoon

Eniggeboren-Zoon.pdf Toon 6 (mei 2019)

Trisagion (en vervangend)

Trisagion-4st-NL.pdf Tsjaikovskij, Nederlands (september 2007)

UwHeiligKruis.pdf Nederlands en Slavisch (maart 2008)

Cherubijnenlied

CH-Bortnianskij-5.pdf Bortnianskij 5 (februari 2011)

CH-Bortnianskij-7.pdf Bortnianskij 7, voor groot geoefend koor (februari 2011)

CH-Fatejev.pdf Fatejev, ook geschikt voor alleen vrouwenstemmen (mei 2014)

CH-KastorskijGrM.pdf Kastorskij "Griekse melodie" (mei 2014)

CH-Kastorskij15d.pdf Kastorskij (met mooie altpartij) (mei 2014)

Geloofsbelijdenis

GB-Akathist.pdfOp de melodie van de Akathist (januari 2010)

Eucharistische canon

EC_Feofan.pdf van Archimandriet Feofan (september 2008)

Waarlijk, het is waardig (en vervangend)

OverUVerheugtZich.pdf Tsjaikovskij, Nederlands (voor de Basiliusliturgie) (september 2008)

Onze Vader

OnzeVader-Rimskij.pdf Rimskij-Korsakov, Nederlands, 4-stemmige zetting (juli 2009)

Communievers

Communievers-Alleluja.pdf Alleluja bij communieverzen, concertversie (januari 2010)

Gezangen tijdens de priestercommunie

SmaaktEnZiet.pdf Verzen uit Psalm 33, "Smaakt en ziet dat de Here goed is" (september 2008)

psalm33.pdf Psalm 33, eenvoudige versie met streepjes (september 2009)

WijHebbenGeenAndereHulp.pdf "Wij hebben geen andere hulp" (voor de Moeder Gods) (september 2008)

Slot van de Liturgie

WijHebbenHetWareLicht-t2.pdf Wij hebben het ware Licht aanschouwd (toon 2) (oktober 2008)

Voor de bisschoppelijke liturgie

Ton despotin (april 2010)

De tekst betekent: "Onze gebieder en aartspriester, Heer, bescherm; nog vele jaren, gebieder."

Dankgebeden

Dankgebeden.pdf Dankgebeden, opgemaakt als boekje op A5-formaat