Goddelijke Liturgie

Begin en antifonen

Begin van de Liturgie met Vredesektenia

1e en 2e antifoon, toon 1, met 1e kleine ektenia

Eniggeboren Zoon, toon 6 (de "gewone")

Eniggeboren Zoon, toon 7 (voor feesten)

Zaligsprekingen, Gretsjaninov

Zaligsprekingen, toon 6

Kleine intocht en troparen

Kleine intocht voor de zondag

Kleine intocht voor weekdagen

Troparen van de opstanding

Tekst zonder streepjes; tropaar en kondak op aparte pagina's.

Theotokion "Bescherming der christenen", toon 6

Trisagion (en vervanging)

Trisagion, Strokin, gecombineerd Nederlands/Slavisch

Trisagion, Roemeense versie, toon 5, gecombineerd Nederlands/Slavisch

Trisagion, Tsjaikovskij

Uw Heilig Kruis, Nederlands en Slavisch

Prokimen en Alleluja

Prokimen van de zaterdag, Verblijdt u in de Heer (toon 6)

Prokimena van de zondag, toon 1 t/m 8

Alleluja, toon 1 t/m 8

Diverse prokimena

Cherubijnenlied

Fatejev, driestemmig (vrouwenstemmen)

Fatejev, vierstemmig

Bortnianskij 5

Bortnianskij 7, voor groot geoefend koor

Kastorskij, "Griekse melodie"

Kastorskij (met mooie altpartij)

Valamoklooster

Roemeense melodie, eenstemmig

Geloofsbelijdenis

Akathistmelodie

Eucharistische Canon

Archimandriet Feofan

M.M. Osorgin

Voor de Moeder Gods

Waarlijk, het is waardig voor de Chrysostomosliturgie

Over u verheugt zich voor de Basiliusliturgie

Onze Vader

Rimskij-Korsakov, Nederlands

Communievers

Apostelen: Over heel de aarde klinkt hun boodschap

Engelen: Looft Hem, al Zijn engelen

H. Kruis: Het licht van Uw aanschijn

Moeder Gods: Ik zal de Kelk des Heils nemen

Kerstmis: De Heer heeft verlossing aan Zijn volk gezonden

Transfiguratie: Heer, zij zullen wandelen

Alleluja bij de communieverzen

Gezangen tijdens de priestercommunie zijn hier

Communie

Geloofd zij Hij...

Communiezang: Ontvangt het Lichaam van Christus (Fr. Michael Fortounatto), Nederlands en Slavisch

Slot van de Liturgie

Wij hebben het ware Licht aanschouwd, toon 2

Einde van de Liturgie